Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych z odzyskiem energii – QUEST 1

Oferujemy Państwu instalację termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych z odzyskiem energii o nazwie handlowej QUEST 1, technologia autorska opracowana przez własny zespół inżynierów.

QUEST 1 – fot. Mateusz Andrzej Olender

Ideą projektu jest wyjście na przeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na przetwarzanie osadu ściekowego. Dzięki termicznej przeróbce osad jest zneutralizowany przy maksymalnym odciążeniu środowiska naturalnego.

Instalacja składa się z podajnika paliwa, szafy sterowniczej, paleniska z rusztem ruchomym, komory dopalania, kotła pary i filtra workowego.

Parametry projektowe instalacji QUEST 1 prezentują się następująco:

Wydajność instalacji 50 – 500 kg/h
Moc cieplna instalacji 100 kW – 1MW
Stopień wysuszenia osadu 80 % s.m.
Ilość części niepalnych 30-50%
Wartość opałowa w stanie suchym i bezpopiołowym 21 MJ/kg
Wartość opalowa w stanie roboczym 10 MJ/kg

Poniżej przedstawiamy istniejącą instalację, wykonaną zgodnie z naszymi standardami.

Od lewej: kocioł odzysknicowy wodny, komora dopalania, palenisko rusztowe. fot: Mateusz Andrzej Olender

Od lewej: wentylator wyciągowy, sprężarka, filtr workowy z automatycznym systemem czyszczenia worków fot: Mateusz Andrzej Olender

Palenisko z rusztem ruchomym fot: Mateusz Andrzej Olender

Oferujemy dostawę kompletnego rozwiązania, które zapewnia prawidłowe zagospodarowanie osadów ściekowych, a zatem gwarantuje:

  • bezpieczeństwo sanitarne
  • zmniejszenie objętości odpadu
  • ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko

Spełnione są standardy emisyjne, w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw  oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

Ponadto QUEST 1 to zestaw urządzeń, dzięki którym możliwa jest produkcja pary technologicznej czy też produkcja ciepła procesowego. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia gospodarki oszczędnościowej, zapewnia niezależne i relatywnie tanie źródło energii z odzysku.

Analiza badań przetworzonego termicznie osadu ściekowego wykazuje:

  • Stratę prażenia na poziomie: 1,8 %
  • Zawartość węgla w żużlu: 1,5%
  • Zawartość fosforu w żużlu: 11,6%

    Przetworzony osad ściekowy

Proces technologicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych jest prowadzony przy parametrach umożliwiających efektywne wykorzystanie ciepła spalanej substancji.

Parametry te wpływają korzystnie na jakość spalin powstałych w procesie, które podczas kontroli wykazują prawidłowe wielkości emisji.

Zapraszamy do kontaktu w celu zaproponowania najlepszej instalacji spełniającej Państwa oczekiwania.

 

Zintegrowana Modułowa Instalacja Efektywnej Redukcji Zanieczyszczeń dla kotłów typu WR

Od początku 2018 roku firma Qenergy wraz z Celsium w ramach konsorcjum prowadzi projekt, którego celem jest opracowanie oraz wykonanie zintegrowanej instalacji oczyszczania spalin. Opracowywane w ramach projektu rozwiązanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w kontekście dostosowania kotłów ciepłowniczych typu WR25 do spełnienia wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2010/75/UE (tzw. Dyrektywy IED) nakładających ograniczenia w ilości zanieczyszczeń (SOx, NOx, pyłów) emitowanych do atmosfery.

Konsorcjum wspólnie konstruuje prototyp Zintegrowanej Modułowej Instalacji Redukcji Zanieczyszczeń (ZMIERZ), który zamierza wprowadzić komercyjnie na rynek ciepłowniczy w Polsce.

Celem pracy konsorcjum nad projektem ZMIERZ, który jest dedykowany dla kotłów WR jest opracowanie projektu i uruchomienie innowacyjnej instalacji o zwiększonej skuteczności redukcji emisji SOx,NOx oraz pyłów do atmosfery. Jest to tym bardziej ciekawe przedsięwzięcie, że dotychczas niewiele tego typu inwestycji zostało zrealizowanych i nie ma też dedykowanych gotowych projektów na rynku. Projekt ZMIERZ realizowany jest z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjny Rozwój 2014-2020”. Instalacja powstaje w Skarżysku – Kamiennej na Centralnej Ciepłowni Celsium dedykowana jest dla kotłów WR 25. Prace polegają na takiej modyfikacji kotła WR25 aby możliwy był wtrysk reagenta powodującego zmniejszenie emisji NOx do komory paleniskowej kotła. Kolejnym etapem jest budowa zintegrowanej konstrukcji instalacji odsiarczania z filtrem workowym. Całość technologii została zaprojektowana i zadedykowana dla kotła WR25 przez Qenergy. Projekt przewiduje modułową konstrukcję instalacji oraz prefabrykowanie elementów, dzięki czemu gotowe elementy będą montowane na miejscu inwestycji.

Zakończenie inwestycji planowane jest w I kwartale 2020 roku.

Innowacyjność projektowanej instalacji będzie polegać na:

– Większej efektywności oczyszczania spalin niż rozwiązania obecnie oferowane, co zminimalizuje emisję zanieczyszczeń oraz konieczność składowania ubocznych produktów spalania.

– Wprowadzeniu nowych standardów oraz wysokiej jakości świadczonych usług poprzez montaż u klienta gotowych modułów i dostosowaniu instalacji do indywidualnych potrzeb klienta.

– Ekonomiczności naszego rozwiązania, które w odniesieniu do obecnie stosowanych technologii pozwoli ograniczyć potrzebne po stronie inwestora nakłady finansowe, a wraz z tym zredukować wpływ poniesionych inwestycji na cenę m.in. ciepła dla finalnych odbiorców.

Wartość projektu wynosi 5 799 737,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich to 2 767 463,75 PLN

 

Wyniki przetargu Qenergy-2/2018/PBSE

Firma Qenergy Sp. z o.o. informuje o ogłoszeniu wyniku przetargu o numerze Qenergy-2/2018/PBSE.

Wyniki znajdują się w zakładce przetargi lub w podanym niżej linku:

Qenergy-2/2018/PBSE Zintegrowana modułowa instalacji efektywnej redukcji zanieczyszczeń dla kotłów typu WR

Zaproszenie do zgłaszania ofert

Firma Qenergy Sp. z o.o. zaprasza do zgłaszania ofert na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych obejmujących obliczenia CFD i wydanie rekomendacji dotyczących parametrów projektowych instalacji usuwania tlenków siarki oraz systemu recyrkulacji spalin.

Szczegóły w zakładce przetargi lub pod linkiem:

Qenergy-2/2018/PBSE Zintegrowana modułowa instalacji efektywnej redukcji zanieczyszczeń dla kotłów typu WR

Medal na targach ARCHIMEDES w Moskwie

Lider naszego zespołu dr Marek Dudyński otrzymał medal na targach wynalazków i innowacyjnych technologii podczas XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2013”.

„Sposób i urządzenie do zgazowania odpadów organicznych”, nagrodzone wcześniej w kategorii Młoda Innowacyjna Firma konkursu Innowator Mazowsza, prezentowane teraz było w kolektywnym stoisku polskim zorganizowanym przez Agencję Promocyjną Inventor sp. z o.o.

Honorowy patronat nad prezentacją objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych Prof. Leszek Rafalski Prezeska Fundacji Kobiety Nauki dr Marta du Vall

Więcej informacji na stronie Agencji Promocyjnej Inventor Sp. z o.o. naszego Partnera w promocji innowacyjnych rozwiązań.

Tutaj znajdują się zdjęcia z uroczystości wręczenia medali.

Qenergy Młodą Innowacyjną firmą

Dnia 19 grudnia 2012 r. nasza firma otrzymała nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w IV edycji konkursu Innowator Mazowsza w kategorii Młoda Innowacyjna Firma. Nagrodę i statuetkę odebrał zarząd Qenergy – Wojciech Czerwiński i Marek Dudyński.dsc_0762_mDyplom_innowacyjni

Innowatory Mazowsza zostały przyznane po raz czwarty firmom i młodym naukowcom stawiającym na nietuzinkowe rozwiązania. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne. – Liczę na to, że potencjał, jakim są przedsiębiorstwa oraz naukowcy z terenu województwa mazowieckiego, podejmujący działalność innowacyjną, zostanie wykorzystany, że będzie zmieniał region – powiedział marszałek Adam Struzik, pod którego honorowym patronatem odbywał się konkurs. (www.mazovia.pl)

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj:

http://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,3023,innowacyjni-z-mazowsza-nagrodzeni.html

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/art,98,rozdano-nagrody-w-iv-edycji-konkursu-innowator-mazowsza.html

 

Qenergy laureatem konkursu Greenevo

W dniu 3 października br. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu Greenevo – Akcelerator Zielonych Technologii. Dyplom, statuetkę i uścisk dłoni Ministra Środowiska, Marcina Korolca, dla Qenergy odebrał prezes Wojciech Czerwiński.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska.

 

Qenergy na Facebooku

Zapraszamy do naszego profilu na facebook.

https://www.facebook.com/qenergy.polska

Nowa pozycja w ofercie – Zgazowarka QM12

Łącząc naszą wiedzę z doświadczeniem firmy MT&F Sp. z o.o. zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy zgazowarkę QM12. Zgazowarka QM12 jest najnowszą wersją, znanych na polskim rynku, zgazowarek typu EKOD. Podczas naszej współpracy stworzyliśmy nową generację zgazowarek przeznaczonych do zgazowania biomasy oraz odpadów.

 

Więcej informacji…