Doradztwo techniczne

Wykonujemy analizy techniczno-ekonomiczne dotyczące zabudowy układów do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, takich jak:

 • Kogeneracja biomasowa w oparciu o technologie parowe
 • Kogeneracja gazowa
 • Spalanie odpadów komunalnych
 • Spalanie osadów pościekowych
 • Spalanie pomiotu w układzie kogeneracyjnym
 • Małe instalacje do spalania odpadów przemysłowych
 • Instalacje do zgazowania biomasy

W ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy szereg projektów doradczych w tym m.in.:

 • Wariantowe studium wykonalności instalacji termicznej przeróbki osadu na oczyszczalni ścieków
 • Opracowanie dotyczące wykonania instalacji zgazowania osadów ściekowych i odpadów komunalnych

 • Koncepcja techniczna wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej na biomasę dla miejskiego zakładu energetyki cieplnej
 • Projekt ciepłowni na paliwo alternatywne dla miejskiego zakładu energetyki cieplnej
 • Kogeneracja parowa o mocy 1 MW zasilana biomasą
 • Koncepcja techniczna wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej gazowej dla miejskiego zakładu energetyki cieplnej
 • Analizy opłacalności budowy instalacji biomasowej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu dla tartaku
 • Audyt energetyczny firmy drobiarskiej
 • Audyt energetyczny firmy spożywczej