Kogeneracja 1MWel ze zgazowania biomasy

Produkcja energii elektrycznej – zgazowanie biomasy

W związku z dużym popytem na energię „zieloną”, obecnie na świecie trwają intensywne prace prowadzące do powstania technologii wytwarzania energii elektrycznej z jak najwyższą sprawnością. Tradycyjna technologia turbin parowych dla małych i średnich instalacji jest mało ekonomiczna, co wymusza poszukiwania nowych rozwiązań. Taką wysokosprawną technologią jest proces zgazowania biomasy i wykorzystanie takiego biogazu do produkcji energii elektrycznej w silnikach gazowych. Instalacje takie uzyskują dwukrotnie wyższe sprawności niż technologie tradycyjne.

Instalację taką można podzielić na trzy elementy: zgazowarka, układ czyszczenia gazu i silnik. Zarówno zgazowarka jak i silnik są to elementy praktycznie standardowe. Obecne prace mają za zadanie dopracowanie skutecznego systemu oczyszczania gazu. Głównym problemem jest usunięcie smoły, która blokuje pracę silników. W naszej ofercie proponujemy metodę mycia gazów w wielostopniowym systemie skruberów olejowych, który skutecznie usuwa smołę do wartości dopuszczalnej przez producentów silników gazowych. W instalacji zabudowany zostanie również system powietrznego czyszczenia oleju który do minimum eliminuje konieczność uzupełniania oleju. Układ ten został opatentowany i po wielomiesięcznych testach przekazany do wykorzystania komercyjnego.

Oferowana przez nas instalacja zapewnia wysoką sprawność elektryczną netto na poziomie powyżej 30% a ogólną na poziomie 80%. Porównując sprawność netto instalacji parowych dla małych projektów, która nie przekracza 15% jest to skok jakościowy.

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą przeróbką drewna i płyt wiórowych. W przedsiębiorstwach tych powstają duże ilości odpadów w postaci pyłów, trocin, wiórów, zrzynów, klocków, wykrawków, kory itp. Właśnie te odpady są cennym surowcem energetycznym.

Wykorzystanie ich dzięki instalacjom do zgazowania pozwala na wytwarzanie „zielonej” energii elektrycznej i cieplnej. Taka konfiguracja może znacznie podnieść ekonomiczność produkcji oraz pozwala na uzyskanie szeregu dotacji zarówno z programów ekologicznych jak i innowacyjnych.

Proces zgazowania

Proponowana instalacja oparta jest na procesie zgazowania. Zgazowanie to przemiana paliw stałych lub ciekłych w paliwo gazowe w wysokiej temperaturze. Polega na reakcji pierwiastka węgla zawartego w paliwach z doprowadzanymi do reagującego układu: tlenem (z powietrza), parą wodną, wodorem lub dwutlenkiem węgla. Temperatura procesu zgazowania waha się w granicach od 400 – 850 ° C. Produktem procesu zgazowania jest gaz, którego głównymi składnikami palnymi są: metan, wodór, tlenek węgla. Kaloryczność takiego gazu waha się w okolicach 6 MJ/m3.