Kogeneracja 1MW z biomasy na bazie turbiny parowej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku energii odnawialnej proponujemy instalację kogeneracyjną o mocy elektrycznej do 1 MW i cieplnej 4 MWth złożoną z następujących elementów:

 1. Układ wygarniania i transportu paliwa do komory zgazowania
 2. Hydrauliczny system podawania paliwa do zgazowarki
 3. Zgazowarka QM12
  1. Zgazowarka przetwarza materiał wsadowy na palny gaz spalany w komorze spalania. Jest to duży zbiornik zaizolowany i wyłożony cegłą żaroodporną, który jest zasilany wieloma poziomami dysz powietrznych utrzymujących proces zgazowania.
 4. Komora spalania
  1. W komorze spalania następuje spalania gazu powstałego w zgazowarce z jednoczesną regulacją temperatury spalin. Jest to duży zbiornik zaizolowany i wyłożony cegłą żaroodporną, który jest zasilany wieloma poziomami dysz powietrznych utrzymujących proces spalania w temperaturze 1000 °C.
 5. Kocioł odzysknicowym o wydajności 8 t/h pary
  1. Kocioł odzysknicowy jest to wymiennik ciepła pozwalający na zamianę energii zawartej w gazach spalinowych na energię w postaci pary wodnej o parametrach 40 bar i 450 °C. Kotły odzyskowe są kotłami wodnorurowymi i pracują z wymuszonym obiegiem wody. Zawarte w spalinach ciepło jest przekazywane do wody płynącej w rurach.
 6. Turbina parowa o mocy 950 kW
  1. Turbina parowa ma za zadanie zamianę energii cieplnej zawartej w parze wodnej na energię mechaniczną, która następnie w generatorze zamieniana jest na energię elektryczną. Para wylotowa z turbiny kierowana jest na wymiennik para-woda gdzie następuje podgrzanie wody sieciowej do odpowiednich parametrów.
 7. System oczyszczania spalin – wysoce wydajny układ oczyszczania i odpylania spalin.
 8. Automatyka – zastosowana automatyka pozawala na pracę w trybie bezobsługowym. Zadaniem załogi będzie jedynie dozorowanie instalacji oraz odpowiedni rozładunek paliwa.
 9. Wentylatory, orurowanie, armatura etc.
 10. Budynek magazynowy oraz technologiczny
 11. Tabela danych technicznych instalacji:
Moc w paliwie 6.1 MW
Moc kotła parowego 5.2 MW
Roczny czas pracy 8000 godzin
Zakładana kaloryczność paliwa 12 GJ/t
Ilość paliwa rocznie 14 600 ton
Moc elektryczna brutto 1 MW
Moc cieplna 4 MW

Instalacja spełnia wszystkie obowiązujące normy a w szczególności ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.