Zgazowarka QM12

Łącząc naszą wiedzę z doświadczeniem firmy MT&F Sp. z o.o. zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy zgazowarkę QM12. Zgazowarka QM12 jest najnowszą wersją, znanych na polskim rynku, zgazowarek typu EKOD. Podczas naszej współpracy stworzyliśmy nową generację zgazowarek przeznaczonych do zgazowania biomasy oraz odpadów.

Zgazowanie to przemiana paliwa stałych lub ciekłych w paliwo gazowe w wysokiej temperaturze. Polega na reakcji pierwiastka węgla zawartego w paliwach z doprowadzanymi do reagującego układu: tlenem (z powietrza), parą wodną, wodorem lub dwutlenkiem węgla. Zgazowaniu poddaje się różnorodne paliwa, np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, drewno, wszelką biomasę, odpady przemysłowe, odpady komunalne w różnej postaci, ciężkie pozostałości po destylacji ropy naftowej. Temperatura procesu zgazowania waha się w granicach od 400 do 850 °C. Produktem procesu zgazowania jest gaz, którego głównymi składnikami palnymi są: metan, wodór i tlenek węgla. Po oczyszczeniu, gaz przerabiany jest na substytut gazu ziemnego, gaz opałowy o średniej i małej wartości opałowej lub gaz syntezowy.Zgazowarka1pnn2

Podstawową ideą zgazowania jest rozbicie zgazowania oraz spalania gazu na dwa niezależne procesy:

  1. Usunięcie części lotnych z substancji organicznych pod wpływem wysokiej temperatury przekraczającej 1000 °C a następnie zamiana pozostałego węgla organicznego pod wpływem powietrza i pary wodnej w temperaturze 800 °C na mieszaninę tlenku węgla, dwutlenku węgla i wodoru. W komorze zgazowania materiał poddawany jest procesom: suszenia, pirolizy, spalania oraz zgazowania karbonizatu. Proces suszenia i pirolizy polega na odparowaniu ze zgazowywanego paliwa części lotnych i na tym etapie następuje największy ubytek masy paliwa. Pozostałością jest karbonizat, czyli zwęglony wsad. Zgazowarka QM12 firmy Qenergy Sp. z o.o.Odparowane części lotne oraz karbonizat podlegają spaleniu podczas reakcji z dostarczanym tlenem. W wyniku tych reakcji powstaje tlenek oraz dwutlenek węgla oraz wytwarzana jest energia cieplna, konieczna dla procesu zgazowania. Karbonizat wchodzi w reakcje zwaną zgazowaniem z dwutlenkiem węgla i parą wodną, której efektem jest powstanie tlenku węgla oraz wodoru. Substancje te stanowią palny gaz, który jest nośnikiem energii, możliwej do odzyskania w późniejszym etapie ciągu technologicznego.
  2. Spalenie tak powstałego gazu w osobnym urządzeniu w kontrolowanych warunkach z możliwością wielostopniowego systemu oczyszczania gazu i spalin.
Poniżej film ze spalania gazu ze Zgazowarki QM12: