Qenergy-1/2017/PBSE Zintegrowana modułowa instalacja efektywnej redukcji zanieczyszczeń dla kotłów typu WR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr QEnergy-1/2017/PBSE (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 22 listopada 2017 roku.

Zapytanie ofertowe obliczenia Qenergy-01-2017PBSE

Załącznik 1 – Wzór Formularza Ofertowego – Qenergy 01-2017PBSE

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Qenergy 01-2017PBSEZałącznik 2 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Qenergy Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o numerze Qenergy-1/2017/PBSE do projektu pt. „Zintegrowana modułowa instalacja efektywnej redukcji zanieczyszczeń dla kotłów typu WR” w ramach II konkursu Programu PBSE (nr 6/1.2/2017/POIR) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrana została oferta złożona przez firmę:

QuickerSim Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Protokół z postępowania o udzielenie zamowienia Qenergy-1/2017/PBSE