Qenergy-1/2018/PBSE Zintegrowana modułowa instalacja efektywnej redukcji zanieczyszczeń dla kotłów typu WR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Qenergy-1/2018/PBSE (wraz
ze specyfikacją zamówienia) z dnia 5 stycznia 2018 roku

Qenergy Zapytanie ofertowe projekt techniczny Qenergy-01/2018/PBSE

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego – Qenergy-01/2018/PBSE

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Qenergy-01/2018/PBSE

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Qenergy Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o numerze Qenergy-1/2018/PBSE do projektu pt. „Zintegrowana modułowa instalacja efektywnej redukcji zanieczyszczeń dla kotłów typu WR” w ramach II konkursu Programu PBSE (nr 6/1.2/2017/POIR) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrana została oferta złożona przez firmę:

Clean Energy Revolution S.C., ul. S. Bobrowskiego 3/7, 02-378 Warszawa

Protokół z postępowania o udzielenie zamowienia Qenergy-1/2018/PBSE