Qenergy-2/2018/PBSE Zintegrowana modułowa instalacji efektywnej redukcji zanieczyszczeń dla kotłów typu WR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Qenergy-2/2018/PBSE (wraz
ze specyfikacją zamówienia) z dnia 30 maja 2018 roku.

Qenergy Zapytanie ofertowe projekt techniczny Qenergy-02/2018/PBSE

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego – Qenergy-02/2018/PBSE

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Qenergy-02/2018/PBSE

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający Qenergy Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o numerze Qenergy-2/2018/PBSE do projektu pt. „Zintegrowana modułowa instalacja efektywnej redukcji zanieczyszczeń dla kotłów typu WR” w ramach II konkursu Programu PBSE (nr 6/1.2/2017/POIR) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrana została oferta złożona przez firmę:

QuickerSim Sp. z o.o.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia Qenergy-2/2018/PBSE