Referencje

Firma Qenergy Sp. z o.o. to starannie dobrany zespół pracowników i współpracowników specjalizujących się w różnych branżach i dziedzinach, z bogatym doświadczeniem w przemyśle. Posiadamy kompetencje pozwalające skutecznie realizować i wdrażać projekty z zakresu energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i gospodarki odpadami. W zależności od potrzeb dysponujemy osobami z doświadczeniem w doradztwie technicznym i inwestycyjnym, przygotowaniu projektów, projektowaniu instalacji (w szczególności układów zgazowania) oraz realizacji wdrożeń przemysłowych.

Qenergy jest otwarte na wszelkie formy współpracy. Możemy świadczyć szeroki wachlarz profesjonalnych usług z wykorzystaniem wiedzy doświadczenia naszego zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści w zakresie:

 • energetyki, w tym bilansów cieplnych układów turbinowych
 • technologii termicznego przekształcania odpadów
 • zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych
 • projektowania kompletnych rozwiązań technologicznych
 • projektowania komputerowego (zarówno 2D jak i 3D, AutoCAD, SolidWorks)
 • obsługi około projektowej (kompletne raporty OOŚ, ekspertyzy, opracowania techniczne i ekonomiczne, doradztwo formalnoprawne w tym w zakresie PZP)
 • technologii chemicznej i procesowej
 • audytów energetycznych
 • komputerowe modelowanie procesów cieplno-przepływowych CFD
 • specjalistycznych tłumaczeń technicznych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski

WYBRANE REFERENCJE W ZAKRESIE ENERGETYKI, GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ BIOMASĄ

Referencje w zakresie energetyki:

 • Część techniczna due dilligence Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK S.A.).
 • Projekt oraz dostawa układów filtracyjnych dla linii produkcyjnych Zakładów Azotowych “Puławy” S.A.
 • Analiza możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w zakładzie Procter&Gamble
 • w Warszawie, wprowadzenie ekologicznych rozwiązań energetycznych jak i oszczędności energii.
 • Audyt energetyczny firmy Indykpol S.A. w Olsztynie.
 • Audyt energetyczny firmy Eldrob S.A. w Świebodzinie.
 • Techniczne Due Diligence elektrociepłowni EC Białystok opalanej węglem oraz biomasą.
 • Due diligence Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz.
 • Due diligence elektrociepłowni Dwory (Synthos S.A.).
 • Koncepcja techniczna wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej na biomasę dla ciepłowni w Sokółce dla Energetyki Cieplnej w Skarżysku-Kamienna Sp. z o.o.
 • Plan Działania (Master Plan) wdrażania projektów w zakresie energii odnawialnej w powiecie Nowa Sól w ramach projektu unijnego „Energy 4 Cohesion” (Energia dla Spójności).
 • Koncepcja techniczna wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej na biomasę dla MZEC Sp. z o.o. w Kole.
 • Projekt Budowlany wraz z Koncepcją Techniczną budowy instalacji biomasowej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu dla Zakładzie Drzewnym Napiwoda Sp. z o.o.
 • Przygotowanie raportu Ocena Oddziaływania na Środowisko oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w Zakładzie Drzewnym Napiwoda Sp. z o.o.
 • Ocena merytoryczna programu wsparcia odnawialnych źródeł energii w ramach mechanizmu finansowego EEA and Norway Grants w perspektywie budżetowej 2014-2021.

Referencje w zakresie gospodarki odpadami oraz biomasą:

 • Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej realizacji projektu: Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) w rejonie miasta Legnicy – z odzyskiem ciepła i energii elektrycznej – zlecający KGHM.
 • Projekt Budowlany wraz z Koncepcją Techniczną oraz Budowa “pod klucz” instalacji do Termicznej Utylizacji Odpadów Poubojowych (pierza) o wydajności 10 000 t/rok w Olsztynie dla firmy Indykpol S.A. spełniająca wszystkie wymogi spalarni odpadów.
 • Przygotowanie raportu Ocena Oddziaływania na Środowisko oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla instalacji termicznej utylizacji odpadów w Indykpol S.A.
 • Doradztwo techniczne dla projektu Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Łodzi.
 • Część techniczna studium wykonalności oraz analiza zatrudnienia dla spalarni odpadów komunalnych ZUSOK w Warszawie.
 • Studium wykonalności oraz dokumentacja przetargowa dla projektu spalarni odpadów komunalnych w Poznaniu, realizwoanej w formule PPP.
 • Wsparcie techniczne przy projekcie „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” łącznie z konsultacjami społecznymi.
 • Rola tymczasowego inżyniera kontraktu dla projektu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku. Wsparcie techniczne przy procedurze przetargowej.
 • Projekt „Ciepłowni na paliwo alternatywne” w oparciu o własną technologię zgazowania, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla miejskiego zakładu Energetyki Cieplnej w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. Projekt ten spełnia wszystkie wymogi spalarni odpadów.
 • Przygotowanie raportu Ocena Oddziaływania na Środowisko oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla instalacji w Skarżysku Kamiennej. Raport wykonany zgodnie z wymogami dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym komunalnych.
 • Wstępna koncepcja zabudowy instalacji do utylizacji pomiotu i pierza z odzyskiem ciepła dla firmy Indykpol S.A.
 • Due diligence w zakresie technicznym firmy USKOM – jednego z największych producentów paliwa alternatywnego (RDF) w Polsce.
 • Wariantowe studium wykonalności instalacji termicznej przeróbki osadu na oczyszczalni ścieków Urbanowice dla Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A w Tychach.
 • Opracowanie dotyczące wykonania instalacji zgazowania osadów ściekowych i odpadów komunalnych w Katowicach.
 • Obliczenie emisji granicznych dla Zakładu Produkcji Granulatu Drzewnego w Szepietowie (ENERGA S.A.).