Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych z odzyskiem energii – QUEST 1

Oferujemy Państwu instalację termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych z odzyskiem energii o nazwie handlowej QUEST 1, technologia autorska opracowana przez własny zespół inżynierów.

QUEST 1 – fot. Mateusz Andrzej Olender

Ideą projektu jest wyjście na przeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na przetwarzanie osadu ściekowego. Dzięki termicznej przeróbce osad jest zneutralizowany przy maksymalnym odciążeniu środowiska naturalnego.

Instalacja składa się z podajnika paliwa, szafy sterowniczej, paleniska z rusztem ruchomym, komory dopalania, kotła pary i filtra workowego.

Parametry projektowe instalacji QUEST 1 prezentują się następująco:

Wydajność instalacji 50 – 500 kg/h
Moc cieplna instalacji 100 kW – 1MW
Stopień wysuszenia osadu 80 % s.m.
Ilość części niepalnych 30-50%
Wartość opałowa w stanie suchym i bezpopiołowym 21 MJ/kg
Wartość opalowa w stanie roboczym 10 MJ/kg

Poniżej przedstawiamy istniejącą instalację, wykonaną zgodnie z naszymi standardami.

Od lewej: kocioł odzysknicowy wodny, komora dopalania, palenisko rusztowe. fot: Mateusz Andrzej Olender

Od lewej: wentylator wyciągowy, sprężarka, filtr workowy z automatycznym systemem czyszczenia worków fot: Mateusz Andrzej Olender

Palenisko z rusztem ruchomym fot: Mateusz Andrzej Olender

Oferujemy dostawę kompletnego rozwiązania, które zapewnia prawidłowe zagospodarowanie osadów ściekowych, a zatem gwarantuje:

  • bezpieczeństwo sanitarne
  • zmniejszenie objętości odpadu
  • ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko

Spełnione są standardy emisyjne, w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw  oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

Ponadto QUEST 1 to zestaw urządzeń, dzięki którym możliwa jest produkcja pary technologicznej czy też produkcja ciepła procesowego. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia gospodarki oszczędnościowej, zapewnia niezależne i relatywnie tanie źródło energii z odzysku.

Analiza badań przetworzonego termicznie osadu ściekowego wykazuje:

  • Stratę prażenia na poziomie: 1,8 %
  • Zawartość węgla w żużlu: 1,5%
  • Zawartość fosforu w żużlu: 11,6%

    Przetworzony osad ściekowy

Proces technologicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych jest prowadzony przy parametrach umożliwiających efektywne wykorzystanie ciepła spalanej substancji.

Parametry te wpływają korzystnie na jakość spalin powstałych w procesie, które podczas kontroli wykazują prawidłowe wielkości emisji.

Zapraszamy do kontaktu w celu zaproponowania najlepszej instalacji spełniającej Państwa oczekiwania.