Koncepcja techniczna instalacji kogeneracyjnej biomasowej w Sokółce